• Špitálka 253/6, 602 00 Brno–Zábrdovice
  • +420 732 754 293
  • +420 545 16 20 90
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jive

Pokud budeme hovořit o dějinách JIVE , musíme navázat na atmosféru vzniku tanců džezových, jichž je jive hlavním produktem. Pokusím se jen doplnit předcházející povídání o atmosféře vzniku džezových tanců, o jakési specifikování.

 

Atmosféra vzniku J I V E

Je přece jen poněkud jiná než je tomu u tanců anglických (WALTZU, SLOW FOXU, QUICKSTEPU). Tyto tance převážně vznikají před hospodářskou krizí (1929-1933), tedy v údobí jakés takés „ radosti ze skončené 1. světové války.Je jiná zejména v tom, že vzniká ve společnosti nejvíce poškozené světovou hospodářskou krizí a že vzniká právě v této krizi.

V třicátých letech, na jejich začátku, v době největší hospodářské paniky, kdy je mnoho džezmanů bez zaměstnání, stojí vedle sebe dva hudební proudy, a to :swingová hudba a sweet music.

Atmosféra vzniku swingové , a tím i SWINGU jako tance, je vzrušená. Je bojem o existenci džezu. SWING se stává nejoblíbenějším tancem ve většině tanečních prostředí. Je rychlý, variačně pestrý, rytmicky pulzující. I když ssebou nese únik od problémů doby, únik od strachu z další války, únik z budoucnosti, přece však není tancem porážky, tancem žalu.

Na počátku svého zrodu musí bojovat o své uznání. Pro svoji divokost, nespoutaný temperament je zakazován a odsuzován. Stejně tak, jako v našich zemích pozdější ROCK ´N ROLL.

JIVE , jako určitý produkt SWINGU, vzniká ve čtyřicátých letech minulého století. Druhá světová válka zatlačila rozruch kolem společenských tanců do pozadí. V této době byly v našich zemích postupně uzavírány taneční kavárny, nebyly povolovány plesy a tak se dá říci, že taneční život vůbec neexistoval.

Není tomu však tak. Jak jsem již dříve uvedl,přestěhovalo se tancování do soukromých příbytku, na chaty a zakázané venkovské zábavy. Kousíček za Brnem byly kolem Tišnova pořádány taneční zábavy, kde hlavní atrakcí se stali v blízkosti Tišnova sestřelení američtí letci, které nikdy Němci nechytili.

Byla to však také doba žní tanečních kurzů, přecpaných až k prasknutí, kde se přece jen soustřeďoval taneční život. Tanec se stal projevem odporu proti okupaci.

Poválečná léta přála samozřejmě i tanci. Všechny typy tanečních zábav dostaly své uplatnění. Nevznikaly však nové společenské tance, jako tomu bylo po první válce světové, ale naopak se dostaly ke slovu tance SWINGOVÉ ÉRY a jejich četné variace , mezi kterými byl i pozdější JIVE.

Taneční „ guláš „ který přinesl národní, územní, městská až sálová specifika, kdy na jednom konci města se tančilo poněkud jinak než na druhém , zlikvidoval triumvirát nejpřednějších , jako byli Alex MOORE, M. PIERRE a MISS BRADLEY, kteří ve spolupráci s přednímu učiteli tance usměrňují tento vývoj swingového JITTERBUGU a nově ho nazývají JIVE. Je tedy standardizován, je mu přiřčen trojitý TRIPLE TIMEOVÝ základní krok.

 

Příběh, charakteristika tance

Jde o tanec nového charakteru. Vztahy v páru mezi tanečníkem a tanečnicí jsou jiné než u tanců AFRO AMERICKÝCH či u tanců STANDARDNÍCH. Tanečnice zde není „oddaná lady“ani bouřlivě sexuálně provokující element. Citové proudy, tělesný podtext (ten snad nechybí žádnému společenskému tanci) je zde potlačen. Ano,tančí zde žena a muž, chlapec a dívka, jsou však v poloze více přátelské než tělesně vzrušivé. Ano, on je on, ona je ona, ale o to tolik neběží. Žádné přeněžné citové provokace (RUMBA), žádná uznávající podřízenost (WALTZ, SLOWFOX), dívčí laskání (ČA ČA) či agresivní dožadování (SAMBA), jen přemíra radosti z rytmického , provokujícího pulsu. Dvojité podtočení děvčete je zde proto, aby tanečníka vyprovokovalo k podtočení trojitému, potlesk, poskok, podup pro povzbuzení kamaráda a z přemíry exprese.

Je to tedy dialog dvou přátel, dvou v nápadech soutěžících kamarádů, je to přeskakující jiskra z jednoho na druhého, aby i někdy zahořela v souzvuku.

Příběh je jednoduchý. Dvě mladá štěňata si spolu hrají, honí se po louce, chvíli běží, prudce uskakují, točí se a zase běží. Ano, to je JIVE.

Swingová hudba, a to je také jivová hudba, se opírá o kouzelné slovíčko TO SWING. Pohyb, zhoupnutí, švih, rytmický puls.

JIVE je drsný, přátelský, hravý, plný nenadálých obratů, kamarádský, neuplakaný, nesentimentální, neprosící, neutlačující, svobodný, současný, mladý, hříběcí, netoužící, nenaříkající, nebojící se, pulsující, vroucí, přítomný, neostentativní.

Ano , takový byl a je JIVE.

 

Rady a porady:

  1. při nácviku zvedejte nápadně nohy a při nášlapu dupněte s váhou
  2. nepokračujte dále až po dokonalém zvládnutí základního kroku a jeho nejvýznamnější součástí přeměnného kroku – TRIPLE TIME
  3. tanečnice musí při vedení pažemi klást odpor. Jen tehdy přenese na vás tanečník svůj pohybový příkaz. Pomáhejte mu !
  4. držím vám palce