• Špitálka 253/6, 602 00 Brno–Zábrdovice
  • +420 732 754 293
  • +420 545 16 20 90
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Quickstep

Vrátíme-li se do dvacátých let, setkáme se tu s tanci jako je SHIMMY, BLUES i CHARLESTON, které sice dominují, ale nedaří se jim zlikvidovat FOXTROT v jeho mnoha formách, jako byl KITTY-FOXTROT, SHIMMY FOX či FISH WALK.

 

Proč tak často se v následujících létech hovoří standardizaci ? To proto, že byla výrazným předělem a startem pro významné tance století minulého i současného. Nebýt tohoto regulačního opatření, mnoho z dnes populárních tanců soutěžních, i běžně společenských , by se nedochovalo.

Po čtyřech konferencích na začátku dvacátých let minulého století, věnovaných sjednocení tehdy tančených tanců, přichází rok 1924, kdy v rámci převážně anglické učitelské společnosti ISDT jsou vypracovány první předpisy pro učitelské zkoušky a jsou zveřejněny sestavy nových základních kroků.

Zde se prosadily dva tance, se kterými se i dnes setkáváme na tanečním parketě, a to WALTZ a QUICKSTEP.

Zejména po druhé světové válce se nový obor „ SHOW BUSSINESU „ , jehož součástí, se od počátku stává také tanec, kterým se živí i průmysl všech sdělovacích prostředků. Samozřejmě i stovky poloprofesionálních i profesionálních trenérů, švadleny kostýmů i prodejci všech možných doplňků tanečního oblečení.

V exotických prostředích se hledají nové přitažlivé tance propagované všemi sdělovacími prostředky, aby některé z nich, alespoň na chvíli ovládly taneční parket – LA BOSTELA, BOSSA NOVA, světový šlágr roku 1989 LAMBÁDA, později MAMBO a v současnosti SALSA.

Nám nic jiného nezbývá než být součástí tohoto téměř „uměleckého obchodu „ či obchodu s téměř uměním a jen malou , zcela nepatrnou hřivnou můžeme, zvláště na poli soutěžního společenského tance, přispět k jeho vývoji.

Zůstaňme však u SOCIAL DANCE, tedy společenského tance, v kterém se sice soutěžilo, ale jeho jednoduchá forma zůstává v prostředí společenské zábavy všech vrstev. Zůstaňme u tance, který se právě vy máte naučit.

QUICKSTEP vznikl dosti ojedinělým způsobem ( říká ve své knize Vladimír SMEJKAL ). Byl vlastně uměle vytvořen Frankem FORDEM u příležitosti soutěže , kterou organizátoři nazvali " QUICK TIME FOXTROTT AND CHARLESTON" . Ford si vymyslel na tuto soutěž novou formu FLAT-CHARLESTONU a s tímto tancem vyhrál. To byl bezpochyby otec dnešního QUICKSTEPU. ( L.B.WAINWRIGHT : Vliv jednotlivců na vývoj společenského tance ).

Velké orchestry, které měly ve svých repertoárech mnoho skladeb FOXTROTŮ , hrály tento tanec ve velkém tempovém rozpětí. A tak takto daly základ ke dvěma tancům, jež již téměř překonaly sto let a to QUICSTEPU ( to byla ta rychlejší forma ) a SLOW FOXU tančeném v pomalejším tempu.

 

Příběh – charakteristika tance

V předchozích řádcích jsme si přece něco již řekli o příběhu vzniku QUICKSTEPU, který společně s dalšími standardními tanci ovládl taneční parkety všech světových tančíren. Jeho příběh však nekončí. I když zůstává věren soutěžnímu tancování, jeho provedení v SOCIAL DANCE, tedy tanci spotřebním, běžném, patří vedle královského VALČÍKU jistě k taneční šlechtě.

Je charakterizován výbušností, kontrolovaným pohybem celého páru, radostností i elegancí, takže můžeme říci, že vedle POLKY je tancem nejoptimistějším. v současném tanečním repertoáru.

Patří mu velké taneční prostory, je součástí velkých tanečních příležitostí ( reprezentačních plesů ), zůstává však také věren malým tanečním plochám, kde v provedení šláp sem, šláp tam, šláp, šláp patří mezi nejčastější znalosti běžných účastníků současné společenské taneční zábavy.

Žena je zde vedena a zcela ovládaná tanečníkem a mezi nejoblíbenější patří ty nejpoddanější tanečnice. I když v soutěžním tanci se mnohé figury i variace vzájemně prolínají mezi všemi standardními tanci.různě rytmicky vyjádřeny, zde u SOCIAL DANCE, tedy v našem tancování, jsou mnohé figurace i stejně rytmicky vyjadřovány. Často TANGA jsou tančena trochu drsnějším provedením ČTVRTOTÁČEK, mnohé SLOWFOXY i SLOW ROCKY jsou tančeny v neustálém otáčení na místě ve quickstepové rytmizaci volně, volně, rychle, rychle.

Pokud toužíte si přečíst BIBLI STANDARDNÍCH TANCŮ , vyhledejte si ve velkých knihovnách knihu Alexe MOORA BALLROOM DANCING, ve které se toho příliš nedovíte o tancích jako takových, ale naleznete dokonalé popisy figurací, které platí v soutěžním tanci doposud.

Dovolte mi, abych i zde zopakoval několik slov, které jste si již přečetli u WALTZU. QUICKSTEP je charakterizován vlastnostmi jako je téměř žádný dialog mezi mužem a ženou, jednolitý pohyb, absolutní soulad s hudbou. Smysl pro prostor. ON je rozhodující jednotkou zcela určující pohyb, směr, dynamiku, figurace, variace, ONA zcela, zcela bez výhrady součást tanečníka, zdobící jen někdy jeho tanec doplňujícími liniemi. ( Tu se podívá, tam se podívá ). Dokresluje pohyb tanečníka, její pohybová aktivita v podstatě žádná.

Prostorová kresba ( tu vpravo, tu vlevo ) tančícího páru dokumentuje vládnoucí postavení, rozhodnost a žádost o uctívání muže. Položení do doprovodné hudby.

 

Rady a porady:

  1. MANŽELKY A SNOUBENKY, JSTE ZDA NA POSLOUCHÁNÍ
  2. raději kratší kroky s dokonalým přenášením váhy těla
  3. až něco umíte, dávejte si do cesty překážky (židle), byste zvykli si se spolutančícím vyhýbat
  4. ta otáčka vlevo je vážně obtížná. Hodně energie do vlastního točení. Tanečnice zde nesmí mít příliš mnoho vlastní vůle. Svojí energii sleduje energii tanečníka.
  5. svým obsahem i formou vám tanec přinese radost